Smještaj na otoku Krku
 
Informacije
 
Kako do nas?
 
 
Izleti na otoku i kopnu
 
Aktivni odmor
 
 
     
 

Prijava smještajnih kapaciteta

 
     
 
1. O stranicama Klimno.net i Visitkrk.com
2. Opći uvjeti oglašavanja
3. Cijene oglašavanja
4. Prijava vaših smještajnih kapaciteta
 


1. O stranicama Klimno.net i Visitkrk.com


Klimno.net i Visitkrk.com izvrsno su pozicionirane internet stranice tokom čitave godine. Namjena ovih stranica je promocija ljepota otoka Krka kao i smještaja na čitavom otoku Krku.
Klimno.net i Visitkrk.com su profesionalno izrađene stranice, lijepog dizajna i dobre funkcionalnosti. Stranice se kontinuirano poboljšavaju, dodaje se novi sadržaj, sve u cilju čim bolje promocije našeg i Vašeg otoka Krka i Vaših smještajnih kapaciteta.

Oglašavanjem na stranicama Vaši će smještajni kapaciteti, ugostiteljski objekti i drugi sadržaji biti vidljivi u cijelom svijetu. Posebnu pažnju posvećujemo njemačkom, austrijskom, talijanskom, švicarskom, nizozemskom, mađarskom, češkom i slovenskom tržištu iako će se Vaše oglase vidjeti i na drugim tržištima.


2. Opći uvjeti oglašavanja

- Objekt mora biti kategoriziran s minimalno 3 zvjezdice.
- Iznajmljivač smještajnih jedinica je pojedinac ili poduzeće koje prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti smije i može obavljati ugostiteljsku djelatnost.
- Iznajmljivač smještajnih jedinica je odgovoran za točnost podataka i fotografija kojim oglašava svoje smještajne jedinice.
- Ovjereni cjenik i rješenje o kategorizaciji iznajmljivač je dužan držati na za to zakonom predviđenom mjestu.
- Iznajmljivač se obvezuje da će o svakoj promjeni koja se tiče podataka navedenih u obrascima za smještajne jedinice odmah obavijestiti Klimno.net i Visitkrk.com.
- Klimno.net i Visitkrk.com se obvezuje da će podatke o smještajnim kapacitetima uključiti u svoju bazu podataka isključivo u svrhu prezentacije i prodaje smještajnih jedinica putem Interneta i to najkasnije 14 dana od uplate oglasa.
- Iznajmljivač sam ili agencija s kojom surađuje izdaje račun gostu.
- Kontakt i rezervacija vrši se direktno s iznajmljivačem
- Plaćanjem oglasa na Krkholiday.net-u iznajmljivač potvrđuje da je upoznat sa svim odredbama te da ih u cijelosti prihvaća.
3. Cijene oglašavanja

 
Period oglašavanja
Cijena u HRK
Jedan apartman
12 mjeseci
300
Više apartmana
12 mjeseci
350
Sobe
12 mjeseci
200
Kuća
12 mjeseci
350
Vile
12 mjeseci
350
Kampovi
12 mjeseci
400
Hoteli
12 mjeseci
5004. Prijava Vaših smještajnih kapaciteta

Molimo Vas da nas kontaktirate na:

E-Mail: info@domino.com.hr, info@klimno.net, info@visitkrk.com
GSM: 098/970 66 18, 091/911 51 93
Kontakt osoba: Luka Tabako

Adresa: Klimno 49, 51514 Dobrinj, otok Krk
MB: 1501984360005
Žiro račun (Erste): 2402006-1140105692
 

 

 

 

 

Kontakt i suradnja
 
Taxi, rent a car, rent a bike...
 
 
Nautika
 
Gastronomija na otoku Krku
 
 
Noćni život na otoku Krku
 
 
Multimedia sadržaj
 
Nekretnine na Krku
 

 

 

 

     
Klimno.net- The official site
 
Domino Web Design Početna stranica Na vrh stranice